Map and compass

Kjerneverdier i GC Rieber

Utvikling er det som driver oss videre, både økonomisk, menneskelig og samfunnsmessig. I våre leveregler er balansen mellom økonomisk kraft, sterk intern kultur og hensynet til omgivelsene sentral. 


Vårt fundament er preget av langsiktig forretningsutvikling, mulighetsorientering og stabilt familieeierskap. Vårt verdigrunnlag er et av de viktigste elementet for å oppfylle vårt løfte om å utvikle verdier. 

Våre verdier

Kreativitet

Vi stimuleres av å sette sammen brikker på nytt og tør å stille spørsmål ved etablerte «sannheter».

Driftighet

Vi drives av å sette oss ambisiøse mål og arbeider utrettelig for å omskape mulighetene til synlige resultater. 

Ansvarlighet

Vi utfører våre oppgaver med ansvarlighet i forhold til kunder, samfunn, miljø og hverandre.