Paul Christian Rieber i vår rekonstruksjon av Schrødergården, vår første forretning.

Våre leveregler

Fundamentet for GC Rieber har alltid vært stifterens leveregler. Hver generasjon har tilført noen nye. 

 1. Det skal ikke gjøres forretninger som etter rimelig skjønn ikke er til fordel både for kjøper og selger.
 2. Det skal ikke gjøres spekulasjonsforretninger utover de som følger av forretningens gang.
 3. Det skal ikke skrives på eller gis kausjon. Det er bedre å låne ut penger enn sitt navn.
 4. En skal aldri legge alle eggene i én kurv.
 5. De første tapene er alltid de minste. Det er bedre å forselge seg enn å forholde seg.
 6. Bedriften skal innrettes slik at den blir attraktiv for eksisterende og nye medarbeidere. Humankapitalen skal på samme måte som egenkapitalen, søkes bygget opp.
 7. Ære være den som får to strå til å vokse der det før var ett.
 8. ABCDEF-regelen. At Besidde Contanter Det Er Finessen – Likviditeten må alltid være forsvarlig
 9. Selvstendige disposisjoner skal kunne tas hurtig.
 10. Det skal ikke satses på ny virksomhet hvor der ikke er muligheter for å gjøre det bedre enn andre, og det som drives må gjøres i stor målestokk.
 11. Forutsetning for vekst og utvikling er åpent samspill mellom samfunn, forretningsforbindelser, ansatte og eiere. For at bedriften skal kunne nå sine mål, må ingen av disse grupperinger utnytte sin styrke på bekostning av de andre.
 12. Virksomheten skal ikke føre til at naturressurser ødes. Disse skal overlates til våre etterkommere i minst like god forfatning som da vi overtok.
 13. For å bevare skal vi alltid fornye. Stadig prøve og beholde det beste.
 14. Med respekt og takknemlighet for våre forfedre i Bergen vil denne byen fortsatt være vår base, men vi vil likevel ha et globalt synspunkt.